Skip to the content

Sweet Was The Song

Fel Mêl Ei Chân

Lyrics by W.Ballet 17th Century

 

Duration: 2 mins 09 secs

Year of composition: 2013

 

FEL MÊL EI CHÂN

Fel Mêl Ei Chân, y forwyn hon,
Pan ddaeth i Fethlehem ar ei thaith,
I esgor yno ar Ei Fab
Brenin nef a daear atom ddaeth.
Cwsg yn awr, cwsg yn awr, cwsg yn awr.
Cwsg yn awr, cwsg yn awr, cwsg yn awr.

Welsh Translation by Helen Mainwaring

Christine Kelly

Contact Me

For any enquiry please get in touch - we are happy to provide a sample copy.